Yön Kontrol Valfleri
Eklenme Tarihi : 28.11.2014
Yön Kontrol Valfleri
Yön Kontrol Valfleri

Pnömatik sistemde basınçlı havayı yönlendirmek ve silindirlere veya pnömatik motorlara istenilen yönde hareket vermek için yön konrol valfleri kullanılır. Çok değişik tipte ve özellikte yapılan yön kontrol valflerinin asıl amacı, havanın önünü açmak, kapamak, basınçlı akışkanı silindir veya motorun istenilen kesitine göndermek ve görevi tamamlayan egsoz gazını da atmosfere yöneltmektir. Bu görevi yerine getirebilmesi için farklı uyarılarla açma ve kapama görevini yerine getiren, basınçlı havayı istenilen elemana yönelten valfler geliştirilmiştir.

 

Devrelerin çiziminde ve tasarımında sistemin ihtiyaçlarına uygun olan yön kontrol valflerinin ve uyarı tiplerinin tercih edilmesi gerekir. Valflerin elle, butonla, pedalla, hava veya elektrik sinyalleri ile devreye girmesi mümkündür. Bu tiplerden en uygun olanı tercih edilmelidir. Yön kontrol valflerine basınçlı havanın giriş ve dağıtımı değişik ölçülerdeki vida bağlantıları ile yapılır. Bu vida ölçüleri 1/8 , 3/8 , ¼ , ½ , ¾ ,  gibi parmak ölçülerinde belirtilir. Bağlantı ölçüleri valflerin büyüklüğüne ve valften geçecek olan havanın debisine bağlı olarak seçilir.

 

Valfler konum ve yol sayılarına ve kumandalarına göre tanımlanırlar.

 

Yol Sayısı / Konum Sayısı

 

 

2.29.1. 2/2 Yön kontrol valfi

 

Aşağıda ISO standartlarına göre 2/2 yön kontrol valfinin sembolü gösterilmektedir. Bu semboller devrelerin çiziminde ve okunmasında kullanılırlar. Aşağıdaki 2/2 yön kontrol valfinin sembolüne dikkat edelin. Her kare 1 konumu belirtmektedir dolayısıyla 2 konumlu, 1 giriş ve bir çıkısı olduğundan dolayı 2 yolludur.

 

Yol Sayısı / Konum Sayısı   Þ       2/2 yön kontrol valfi

 

2/2 yön kontrol valflerinin 1 girişi ve bir çıkısı vardır. Dolayısıyla sadece havanın bir yönde akışına izin verirler. 2/2 yön kontrol valfleri  Açma- Kapama için kullanılırlar.

 

2.29.2. 3/2 Yön kontrol valfi

 

Aşağıda ISO standartlarına göre 3/2 yön kontrol valfinin sembolü aşağıda gösterilmektedir. Aşağıdaki 3/2 yön kontrol valfinin sembolüne dikkat edelin. Her kare 1 konumu belirtmektedir dolayısıyla 2 konumlu, 1 giriş, bir çıkısı ve bir de tahliye olmak üzere 3 yolludur.

 

Yol Sayısı / Konum Sayısı   Þ       3/2 yön kontrol valfi

3/2 yön kontrol valflerinin 1 girişi, bir çıkısı ve bir de tahliyesi vardır. Dolayısıyla basınçlı havanın sadece bir yönde akışına izin verirler. Tahliye hattı 2 nolu yoldan 3 nolu yola iş yapmış havayı atmosfere göndermek için kullanılır. 3/2 yön kontrol valfleri tek etkili silindirlerin kontrolünde, pnömatik sinyallerde kullanılırlar.

 

 

2.29.3. 5/2 Yön kontrol valfi

 

Aşağıda ISO standartlarına göre 5/2 yön kontrol valfinin sembolü aşağıda gösterilmektedir. Aşağıdaki 5/2 yön kontrol valfinin sembolüne dikkat edelin. Her kare 1 konumu belirtmektedir dolayısıyla 2 konumlu, 1 giriş, 2 çıkısı ve 2 de tahliye olmak üzere 5 yolludur.

 

Yol Sayısı / Konum Sayısı   Þ       5/2 yön kontrol valfi

 

 

 

 

5/2 yön kontrol valflerinin 1 girişi, 2 çıkısı ve 2 de tahliyesi vardır. Dolayısıyla basınçlı havanın iki yönde de akışına izin verirler. Sürgünün konumuna göre basınçlı hava 2 veya 4 nolu yoldan geçmektedir.  Tahliye hatları 4 nolu yoldan 5 nolu yola, 2 nolu yoldan 3 nolu yola iş yapmış havayı atmosfere göndermek için kullanılır. 5/2 yön kontrol valfleri çift etkili silindirlerin kontrolünde kullanılırlar.